image/svg+xml
image/svg+xml

Yeni Sıfır Atık Rehberi Yayımlandı

Sıfır Atık Projesine geçmiş olan kurumlar tarafından Sıfır Atık Sisteminin yeni hazırlanan rehber doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi; hiç başlamamış olanların ise uygulama rehberi doğrultusunda Sıfır Atık Projesini kendi binaları ile sorumluluk alanlarında (bağlı bulunan tüm kuruluş, özel teşebbüs vb.) uygulamaya başlamaları hakkındaki Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.12.2018 tarihli ve E.4125 sayılı yazısı ve eki rehber ilişiktedir.